De interventie

Benieuwd wat de interventie voor uw gemeente kan betekenen?

De interventie

Benieuwd wat de interventie voor uw gemeente kan betekenen?

 

De interventie


De HRC Powerful Ageing interventie is een innovatieve beweegzorg, een gezondheids- en empowerment programma voor ouderen. Het gaat uit van een radicaal andere visie op (fysieke) zelfredzaamheid, preventieve gezondheidszorg, en zelfverwerkelijking van ouderen.
De interventie heeft als doel om krachtig oud te worden, fysiek functioneren en het verhogen van kwaliteit van leven. De interventie leidt snel tot gewenste resultaten door een specifieke aanpak (gericht op het probleem), die doelgericht, meetbaar en realistisch is. Dit heeft als resultaat dat ouderen pro actief in beweging komen voor een grotere zelfredzaamheid en hogere kwaliteit van leven. Hierbij wordt er minder apel gedaan op (dure) zorg.

Wat houdt de interventie in?

De HRC Powerful Ageing bestaat uit een mix van functionele oefeningen uit het dagelijkse leven. De kern en onderscheidend vermogen van deze training is dat het gevarieerd, taak- en doelgericht is. Het recept bestaat uit snelheid- en wendbaarheidstraining, functionele activiteiten (transfer naar ADL), balans, reactiesnelheid en (explosieve) krachttraining.

Programma

 • Beginsituatie: probleemanalyse: bepalen van fysieke taken en mate van zelfredzaamheid
 • Meten: beweegmogelijkheden in kaart brengen, vaststellen belasting of beweegproblemen, gezondheidstoestand, motivatie, zelfredzaamheid en fysieke prestatievermogen
 • Trainingssessies: 14 wekelijks trainingsprogramma van 40-50 minuten (persoon en  taakgericht), 2 maal per week
 • Evaluatie; tussenmeting voor evt. aanpassing aan programma waardoor cliënt gemotiveerder blijft
 • Eindmeting
 • Rapportage
 • Borging van twee jaar opvolgend voor training en coaching van de cliënt

HRC Powerful Ageing biedt een programma gericht op het tegengaan van inactiviteit, behouden van spiervermogen en power. Het programma richt zich op taakfitheid en performance (prestatie) gerelateerde fitheid. Je kan nog zo veel conditie trainen, maar als je dit niet gericht doet op bijvoorbeeld de taak traplopen zal traplopen een probleem blijven. Bij (functionele) zelfredzaamheid gaat het niet om wat iemand kan, maar vooral wat iemand doet (performance). De training is één op één toegepast op de prestaties die ouderen in hun dagelijks leven willen leveren. Voor de één is dat geconcentreerd werken en lange bergwandelingen maken. Terwijl de ander vitaal wil zijn om zijn vrouw ’s morgens uit bed te kunnen tillen en zelfstandig boodschappen te doen. Performance based health noemen we dat.

Doelen van de interventie zijn:

 1. De taakfitheid,  (functionele) zelfredzaamheid en kwaliteit van leven verhogen;
 2. Ouderen economisch en maatschappelijk productief houden;
 3. Verminderen van zorgconsumptie ZvW en beroep op WMO voorzieningen;
 4. Preventie, stimuleren van de groep ouderen, die nog relatief weinig behoefte heeft aan zorg en ondersteuning (en dus niet in beeld komt bij ‘instanties’), tot investeren in de eigen gezondheid en vitaliteit.

Het is fijn samen sterker te worden

Contact

hrc@powerful-ageing.nl

0573-745105

Adres

HRC Powerful Ageing

Hoeflingweg 20

7241 CH, Lochem

Nederland

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

8.00 – 17.00 uur