Resultaten

Benieuwd welke resultaten u kunt behalen voor uw gemeente?

Resultaten

Benieuwd welke resultaten u kunt behalen voor uw gemeente?

 

Resultaten van de interventie op de algehele gezondheid


Uit  wetenschappelijk onderzoek bij 150 ouderen in de leeftijd van 60 tot 85 jaar, blijkt dat de HRC Powerful Ageing interventie leidt tot:

 • Verhoging van de dagelijkse fysieke activiteit; in dit onderzoek hebben we niet alleen gemeten wat zij kunnen maar ook wat zij werkelijk doen in het dagelijks leven in hun thuissituatie m.b.v. beweegmonitoren.
 • Verbetering van de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven; ouderen zijn ook geïnterviewd over hun ervaringen en effect op hun kwaliteit van bewegen en motivatie.
 • Verbetering van fysiek functioneren.
 • Verbetering van de zelfredzaamheid.

Ik heb meer zin om dingen te ondernemen

Gezondheid

 • Een toename van 16% van de gezondheid toestand en een mentale gezondheid van 108%
 • Een toename van cardiovasculaire capaciteit en een significant daling van de bloeddruk, net als de vetmassa.

Fysieke prestatie en vermogen

 • De power is gemiddeld met 66% gestegen (excentrische spiervermogen met 87%)
 • De bewegingssnelheid nam met 15% toe.
 • De anaerobe power nam met 17,5% toe. Wat niet alleen tot meer power heeft geleid, maar ook tot een afname van 33% op de vermoeidheidsindex en toename van de trapfrequentie met 7,5 %.
 • De kracht is met 12% toegenomen  waardoor  de deelnemers in staat waren om zich beter uit hurkpositie te duwen.
 • Het sprongvermogen is toegenomen met 8% bij het hoog springen en 12% bij de vertesprong.

Zelfredzaamheid en kwaliteit van leven

 • De capaciteit bij het traplopen is met 11% toegenomen.
 • Uit kwalitatieve metingen (interviews) bleken alle deelnemers (100%) wel ergens op een fysieke taak te zijn vooruit gegaan.
 • De deelnemers bleken minder belemmeringen te ondervinden tijdens de uitvoering van hun dagelijkse taken als gevolg van hun gezondheidstoestand.
 • Met name de taken traplopen, hurken, bukken, knielen en mobiliteit van de heup en knie werden door de deelnemers als sterk verbeterd ervaren.

85% van de deelnemers gaven aan zich zoveel beter te voelen dat ze hier wel mee doorgaan.

Het programma HRC Powerful Ageing betekent voor de ouderen:

 • Betere kwaliteit van leven;
 • Fysieke voorwaarden voor (Functionele) zelfredzaamheid worden vervuld;
 • Door persoonlijke monitoring hebben mensen zicht op hun eigen gezondheid en (functionele) zelfredzaamheid;
 • Sociaal isolement wordt doorbroken door groepskarakter;
 • Door de (herwonnen) fysieke en mentale (functionele) zelfredzaamheid en het persoonlijke maatwerkplan neemt de (maatschappelijke) ondernemingszin toe;
 • Plezier en bemoediging door het gezamenlijke karakter;
 • Minder zorgkosten (ZvW), als resultaat van zelfactualisatie;
 • Minder beroep op mantelzorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Contact

hrc@powerful-ageing.nl

0573-745105

Adres

HRC Powerful Ageing

Hoeflingweg 20

7241 CH, Lochem

Nederland

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

8.00 – 17.00 uur